Pada hari Selasa 20 September 2011 kegiatan Iqra Kelas Venus (kelas 2 SD) diawali dengan percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab, dibimbing oleh Kak Samsul. Ini percakapannya:

A: Shobahulkhair? (Selamat pagi)

B: Shohabunnur (Selamat pagi juga)

A: Masmuka? (Siapa namamu — bila yang ditanya lelaki, atau “Masmuki”, bila yang ditanya perempuan)

B: Ismi …. (Nama saya ….)

A: Kaifahaluka? (Apa kabar –bila yang ditanya laki-laki, atau “Kaifahaluki”, bila yang ditanya perempuan)

B: Alhamdulillah, ana bikhair (Alhamdulillah, saya baik)

A: Man anta? (Siapa kamu, bila yang ditanya laki-laki, atau “Man anti” bila yang ditanya perempuan)

B: Ana … (Saya ….)

A: Syukran (Terima kasih)

B: Afwan (Terima kasih kembali)

Setelah itu mereka belajar Rukun Iman dengan menyanyi:

Ada enam perkara/Rukun iman namanya/Satu pada Allah/Dua, malaikat/Tiga, kitab-kitab-Nya/Empat pada rasul-Nya/Yang kelima, Hari Kiamat/Enam, Qodho dan Qodar.

Untuk pengenalan Allah, mereka menyanyi Siapa Tuhanmu:

Siapa Tuhanmu/Apa agamamu/Siapakah nabimu/Apakah kitabmu/Tuhanku adalah Allah/Agamaku Islam/Nabiku Muhammad/Kitabku Al-Quran/Ya ya ya ya Allah Tuhanku/Ya ya ya ya Islam agamaku/Ya ya ya ya Muhammad nabiku/Ya ya ya ya Al-Quran kitabku.

Kak Samsul, pengajar Iqra adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah mendapat pembimbing yang baik.